تحلیل کسب و کارها یک تخصص با پیشنیازهای متنوع

برای تحلیل نیاز به مهارت هایی داریم که اینجا با برخی از آنها آشنا میشویم.

طولانی ترین مسیر ها با قدم اول شروع میشوند!

محسن لاله

تصمیم سازی

مهمترین کار یک مدیر تصمیم گیری است. البته تصمیم گیری یک فرآیند است و در این فرآیند قطعا میشود بهبود ایجاد کرد. ما با دانش، تجربه و ابزارهای کاملا علمی این فرآیند حیاتی را پشتیبانی میکنیم.

مشاوره

چرا باید چرخ رو دوباره اختراع کرد؟ با توجه به سالها تجربه در کسب و کارهای مختلف میتوانیم بهترین راهکارهای داده محور را ارائه دهیم تا در کوتاهترین زمان به بهترین نتایج مورد نظر برسید.

آموزش

قطعا ورود به حوزه تخصصی دارای چالش های بسیار زیادی میباشد و ورود به حوزه تحلیل داده نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از اهداف این سایت این است تا گام به گام همراه علاقه مندان به این حوزه باشد.

یک جلسه آشنایی داشته باشیم.

امروز اولین قدم را بردارید.

می توانیم با هم درباره چالش های موجود در کسب وکارتان همفکری کنیم. شاید راهکاری داشته باشیم.

خدمات:

درباره مشاوره من

مشاوره راهی هوشمندانه برای پیدا کردن سریع ترین راه حل هاست.

آیا بهتر نیست قبل از تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان، زمانی برای ارزیابی و تحلیل آنها گذاشت.

قطعا برای هر کاری میتوان از تجارب دیگران نیز استفاده کرد تا کمترین هزینه را متحمل شد و بیشترین بازدهی را کسب نمود.

راهنمایی
100%
پیاده سازی
100%
نمونه کارها

نمونه کارهای من

سعی میکنم تا در حد امکان پروژه ها و کارهای انجام شده در صنایع مختلف را اینجا به اشتراک بگذارم.

با ما تماس بگیرید

برای هر گونه کمک تماس بگیرید!

ایمیل

info@mohsenlaleh.com
X